RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Aktualności

...

Informacje o projekcie

23.04.2014

W ramach Priorytetu III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego Działanie 3.2. Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
CSB Sp. z o. o. realizuje projekt pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MWp na działce 98/91 w Stanowicach gmina Bogdaniec”.



Opublikował: Marcin Tomczak
Publikacja dnia: 23.04.2014
Podpisał: Marcin Tomczak
Dokument z dnia: 23.04.2014
Dokument oglądany razy: 7 978