RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Informacje o projekcie

23.04.2014

W ramach Priorytetu III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego Działanie 3.2. Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
CSB Sp. z o. o. realizuje projekt pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MWp na działce 98/91 w Stanowicach gmina Bogdaniec”.
Projekt ma na celu wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, oraz tworzenie wysokich standardów ekologicznych poprzez poprawę funkcjonowania infrastruktury ochrony środowiska przyrodniczego na poziomie regionalnym i lokalnym.
Wartość projektu: 9.579.899,27 PLN
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 3.823.701,32 PLN

Opublikował: Marcin Tomczak
Publikacja dnia: 23.04.2014

Dokument oglądany razy: 4894
« inne aktualności